Det mange kanskje ikke er klar over, er at det ikke er noe spesifikt krav om at du må ha vinterdekk på bilen din i Norge. Det betyr imidlertid ikke at du bare kan satse på sommerdekk hele vinteren. Myndighetene krever nemlig at du skal ha dekk som er tilpasset det føret som er på veien der og da. Det stiller krav til at du følger med på vær- og føreforhold, og eventuelt legger om dekk når det er behov for det. I praksis vil det ofte bety at du vil ha vinterdekk på bilen gjennom store deler av året.

Viktig med riktig dekkvalg

Det loven konkret sier om hvilken plikt du har, er at du må ha dekk som har tilstrekkelig veigrep. Kreves det i en situasjon at du har pigger eller kjetting for å komme frem, må du faktisk ha det. Større kjøretøy plikter å ha med kjetting til en hver tid i vinterhalvåret. Husk også at riktige dekk må undersøkes grundig for å se om de fortsatt er gode nok. Det kan også være en god idé med ekstralys, gjerne med led-bjelker fra Ektralyskongen.com, som har blitt veldig populære.

Når kan du ha piggdekk?

Det er likevel ikke lov å kjøre med piggdekk om sommeren. Fra Trøndelag og sørover gjelder det fra etter påske og frem til 31. oktober. Det høres rart ut at det er påsken som er skillelinjen, siden den faktisk ikke er på samme tid hvert år, men slik er det altså. Dersom du bor i Nord-Norge, er det fra 1. mai til 15. oktober som gjelder. Likevel er disse datoene heller ikke noe endelig svar på når du kan ha vinterdekk. Det er nemlig slik at du likevel kan rettferdiggjøre at du kjører med piggdekk, dersom føreforholdene tilsier det.

Husk gebyrene

Som med så mye annet i livet, skal det betales noen avgifter når du kjører med piggdekk. Dette gjelder imidlertid bare i de store byene, der piggdekk tross alt medvirker til en del forurensning. Helt konkret gjelder det de fire største byene: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.